Rukkilill

Eestis kehtiva Turismiseaduse alusel on meil määratletud 8 erinevat majutusliiki (puhkeküla ja -laager; kodumajutus; puhkemaja; külaliskorter; külalistemaja; hostel; motell; hotell).
Igale majutusliigile on seadusega kehtestatud omad baasnõuded.

Lisaks baasnõuetele on neljale majutusliigile (puhkeküla ja -laager, kodumajutus, puhkemaja, külalistemaja) välja töötatud järgunõuded (järgu väljastamise õigus on MTÜ-l Eesti Maaturism).
Samuti on järgunõuded olemas hotellidel ja motellidel (järgu väljastamise õigus on Eesti Hotellide ja Restoranide Liidul).

Alates 1. augustist 2006 on kodumajutuse, puhkemaja ning puhkeküla ja –laagri ning alates 01. juulist 2010 külalistemaja majutusliigi ettevõtetel , kes on ennast registreerinud riiklikus majandustegevuse registris (MTR-s), võimalik taotleda kvaliteedijärku.
Järgu nõuetega on võimalik lähemalt tutvuda www.maaturism.ee/index.php/?id=jargutamine

Järgu omistamisel pööratakse tähelepanu ümbritsevale keskkonnale, viidastikule, parkimialadele, infomaterjalide olemasolule, ruumide suurusele ja sisustusele, lisavõimaluste kättesaadavusele (lisatekk, lisapadi jms), sanitaarruumide suurusele ja sisustusele, teenindusvalmidusele, hommikusöögi võimalusele jms.
Järgu taotlemine on ettevõttele vabatahtlik.
Ettevõttele omistatud järk (2 või 3 rukkilille) peaks kliendil aitama paremini mõista majutusteenuse taset ja ees ootavat kvaliteeti.
Järgu kinnituseks väljastatakse majutusettevõttele vastav tunnistus.
Majutusettevõttele antakse järk kolmeks aastaks.

1. järku välja ei anta, sest nõuded on samastatud vastava majutusliigi seadusandlusest tulenevate baasnõuetega.

NB! Maaturismi kodulehel on järgutähised märgitud ettevõtte nime juurde.