Rahvusvaheline projekt: Läänemere riikide säästva arengu eesmärkidest säästva turismi poole

Projekti kestvus: 01.09.2017-31.08.2018 (1 aastat)

Projekti rahastaja: Council of the Baltic Sea States (Läänemeremaade Nõukogu)

Ühingu kogu eelarve: 12 580,12 € (sh omafinantseering 15%)

Projekti partnerid: Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.; Ministry of Economy of the Republic of Lithuania; Ministry of Economics, Employment and Health Mecklenburg-Vorpommern; Estonian Rural Tourism Organisation; City of Turku, Visit Turku; Executive Secretary Baltic Sea Commission

PROJEKTI EESMÄRK: Läänemere äärsete riikide säästav turismi teemaliste edulugude kaardistamine ja kogemuste vahetamine.

TEGEVUSED PROJEKTIS:
- Läänemere riikide säästva turismi edulugude kogumine.
- Osalemine Soomes (Turkus) toimuval Läänemere Turismifoorumil 02.-03.11.2017 eesmärgiga tutvustada EHE märgist säästva turismi töötoas.
- Loodusturismi konverentsil säästva turismi töötoa korraldamine (märts 2018, Eesti Maaülikooli eestvedamisel)
- Osalemine projekti koosolekutel.
- Partneritele Eesti tutvustusreisi ja projekti lõpukoosoleku korraldamine (mai 2018).