Siin on turvaline

         

Eesti Maaturismi Ühing peab oluliseks, et üheskoos käituksime COVID-19 olukorras vastutustundlikult nii iseenda kui oma külaliste suhtes ning anname sellest ka oma külalistele teada. Vajame kõik tänases olukorras kindlustunnet, et oleme hoitud.

Märgise „Siin on turvaline“ kasutamisega võtab teenusepakkuja vastutuse järgida kõiki Eesti Vabariigis COVID-19 leviku takistamiseks kehtivaid nõudeid, et tagada nii teenusepakkuja töötajate kui ka klientide turvalisus.

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

  • Külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
  • Kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
  • Siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt. Võimaluse korral õhutatakse siseruume regulaarselt, jälgides nii sise- kui ka välistemperatuuri;
  • Desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
  • Sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
  • Personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
  • On tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega. Järgitakse riiklikult kehtestatud siseruumide ja välialade maksimaalse täituvuse nõuded;
  • Haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
  • Haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
  • Ettevõtja osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

Hea tahte kokkuleppe allkirjastamisega kinnitab turismiteenusepakkuja, et täidab Hea tahte kokkuleppe tingimusi ning on teadlik, et kui teenusepakkujana eksib kokkuleppe tingimuste täitmises rängalt või korduvalt, on märgise andjal õigus märgis teenusepakkujalt ära võtta ja eemaldada see visitestonia.com, puhkaeestis.ee ja märgise väljaandja veebilehtedelt COVID-19 tõkestamisele pühendunud teenusepakkujate loetelust.

September 2021 seisuga kannavad SIIN ON TURVALINE märgist järgmised Eesti Maaturismi Ühingu liikmed: