Projekt - Accessible Hiking Trails

Rahvusvaheline projekt „Forest and Coastal Hiking Trails' accessibility improvement for different social groups” (Accessible Hiking Trails).

Projekti kestvus: 01.07.2023 – 30.06.2026.

Projekti eesmärk on parandada Baltimaid läbivate Euroopa kaugmatkaradade – E9 Ranniku matkarada ja E11 Metsa matkarada – ligipääsetavust erinevatele sotsiaalsetele gruppidele, rakendades ligipääsetavuse ja kaasava turunduse lahendusi mõlema raja territooriumil nii Lätis kui ka Eestis.

Projekti tegevused/tulemused:

1. Projektipartnerid jätkavad vastavalt kokkuleppele koostööd ka pärast projekti lõppu. Projektipartnerid jätkavad koostööd organisatsioonide ja ettevõtetega, kes võtavad kasutusele projektis pilooditud ligipääsetavuse lahendusi.
2. Projektis osalevad organisatsioonid võtavad kasutusele järgmised pilootlahendused:

  • Ratastooliga ligipääsetavuse lahendused, mis hõlbustavad ratastooliga matkamist erinevatel pinnastel.
  • Ligipääsetavuse lahendused vaegnägijatele (audiogiidid, spetsiaalsed suunaviidad, Braille kiri/punktkiri jne).
  • Veebikaamera ligipääsetavuse lahendused raja hetkeseisu visualiseerimiseks enne matka (turvaline matka planeerimine eakatele, väikelastega peredele).
  • Väikelastega peredele matkamiseks ligipääsetavuse lahenduste kohandamine (lühikesed matkalõigud radadel, atraktiivsed ja harivad mängud ning 3D-objektid matkarajal).
  • Iseseisvad matkamisoskused koolinoortele.
  • Ligipääsetavuse lihtsustamine ja kohandamine võõrkeelsetele ja kultuuridevahelistele sotsiaalsetele rühmadele.
  • Juhendatud matkad puuetega inimestele.

Projekti partnerid: Projekti juhtpartner on Läti maaturismi organisatsioon “Lauku Celotajs”. Projekti partnerid Eestist: Eesti Maaturism MTÜ, Peipsimaa Turism MTÜ, Häädemeeste Vallavalitsus, Setomaa Vallavalitsus, Pärnu Lahe Rotary Klubi . Projekti partnerid Lätist: Riga Planning Region, Kurzeme Planning Region, Vidzeme Plannin Region, Organisatsioon "Movement Spontaneos".

Projekti kogueelarve (kõik partnerid ja investeeringud kokku) on 1 245 027,00 EUR, millest ERDF Interreg Eesti-Läti programmi toetus 996 021,60 EUR.