Matkajasõbralik

Märgis “Matkajasõbralik” on hea viis anda matkajatele (sihtgupile) teada, et nad on piirkonnas või ettevõttes oodatud külalised. Sellised märgised on üle maailma hästi tuntud ja matkajad, kes neid on harjunud märkama, saavad signaali, et nende vajadusi mõistetakse ning sihtkohas või ettevõttes on olemas inimesed, kes on valmis jagama vajalikku informatsiooni.
Kui ettevõte või sihtkoht soovib olla matkajate hulgas edukas ja soositud, siis peavad kõik osapooled tunnustama ühtseid külalislahkust väljendavaid kvaliteedikriteeriume. Loodud kriteeriumid aitavad igal ettevõttel ennast paremini matkajate jaoks positsioneerida.

Loe märgisest rohkem  SIIT!