Millist kasu saab ettevõtja ühingu liikmeks olemisest?

MTÜ Eesti Maaturism asutati 2000. a jaanuaris eesmärgiga arendada ja tutvustada maaturismi võimalusi, hoides ühise koordineeritud tegevuse abil kokku oma liikmeskonna kulusid ja aega. Turistide jaoks on oluline koondada kogu info Eesti maaturismiettevõtjate poolt pakutavate teenuste kohta ühtsesse andmebaasi ja teha see ühest kohast kättesaadavaks kõigile.

Valdav osa kõikidest ühingu kuludest kaetakse rahvusvaheliste programmide, projektide, riiklike vahendite, fondide jms. vahenditest.
Ühing koondab turismiteenuste pakkujaid kõikjalt Eestist, see võimaldab kaasa rääkida riigi turismipoliitika kujundamisel ning osaleda ka kaugematel turismimessidel ja välja anda täiuslikumaid infomaterjale.

MTÜ Eesti Maaturism poolt oma liikmetele pakutavad võimalused on:

  • Info ühingu 6 keelsel koduleheküljel;
  • Esindatus sise- ja välismessidel (sh messidel tasuta ettevõtte materjalide saatmise võimalus);
  • Ühisreklaam erinevates reklaamikanalites (televisoon, tänavareklaam, ajakirjandus jms);
  • Informatsiooni kättesaadavus (liikmekirjad, meilid);
  • Soodsad koolitused ja trükipakkumised;
  • Liikmete jaoks tehtavate väljaannete kättesaamine (sh erinevad käsiraamatud);
  • Igapäevane büroopoolne tugi.