Projekt - Light in the Dark

Rahvusvaheline projekt „Light in the Dark – Increasing resilience in rural and coastal tourism in the northern Baltic Sea Region by developing off-season experiences” (Light in the Dark).

Projekti kestvus: 01.11.2023-31.10.2026

Projekti partnerid: Projekti juhtpartner NOVIA – University of Applied Sciences (Soome). Lisaks Åland University of Applied Sciences (Ahvenamaa), Cursor Oy (Kotka-Hamina Regional Development Company, Soome), Klaipeda University (Leedu), Neringa Municipality Administration (Leedu), Kurzeme Planning region (Läti), Visit Åland (Ahvenamaa), Visit Stockholm/Stockholm Archipelago (Rootsi). Eestist on partneriteks Hiiumaa Arenduskeskus, Eesti Maaülikool ja Eesti Maaturismi Ühing.
Assotsieerunud partneritena on projekti kaasatus viiest riigist kokku 29 ettevõtet ja organisatsiooni.

Projekti taust: Hooajaväline periood - sügis, talv ja kevad - on Läänemere põhjaosas pime ja külm ning sageli ilma lumeta mere läheduse ja niiskuse tõttu. See pakub turismile väljakutseid ja probleem on eriti tuntav Läänemere põhjaosa maapiirkondades ja rannikualadel. Kaasaegseid rändureid nimetatakse sageli loodusuurijateks (nature explorers) ja loodusimede jahtijateks (natural wonder hunters). Nad soovivad vältida suurt rahvahulka ja seetõttu reisida väljaspool kõrghooaega. Nad ootavad aga neile kohandatud elamusi ja tõhusat teenindust. Nad väärtustavad loodust ja on valmis oma viibimist kohapeal ka pikendama, kui leiavad enda jaoks atraktiivset tegevust.

Projekti eesmärk on luua kaasaegse turisti nõudmistele vastavaid tooteid, mille eesmärk on pikendada turismihooaega, arendades looduspõhise turismi riikidevahelist Läänemere põhjaosa saarestiku kontseptsiooni. Kontseptsioon peaks ettevõtjal aitama paremini disainida oma väljaspool hooaega pakutavaid tooteid ja teenuseid, suurendades samal ajal saarestikus ja rannikualadel tegutsevate ettevõtete vastupanuvõimet.

Soome, Rootsi, Ahvenamaa, Läti, Eesti ja Leedu partnerid teevad selles ühisprojektis koostööd, et tuua esile Läänemere piirkonna eelised hooajavälisel ajal ja leida uusi teenusemudeleid turismiettevõtjatele.

Projekti kogueelarve (5 riiki, 11 partnerit) on 2 723 189,70 EUR, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) toetus on 2 178551,76 EUR.

Lisainfo:
Eesti Maaturismi Ühing, Raili Mengel, eesti@maaturism.ee