Projekt agroturismiettevõtete digileitavuse parandamiseks ja maaelulaadi giidide koolitamiseks

Eesti Maaturismi Ühing taotles 2023. aastal rahalisi vahendeid Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt.
Heaks kiidetud projekti „Põllumajandustootjate agroturismi alase võrgustiku arendamise” raames viidi läbi maapiirkonna agroturismiettevõtete (agroturismiteenuse pakkujate) personaalne nõustamine digileitavuse parandamiseks ja nähtavuse suurendamiseks ning korraldati 2 koolitust potentsiaalsetele maaelulaadi giididele.

► Agroturismiettevõtete personaalne nõustamine
Personaalsel nõustamisel osalesid: Viinamärdi Talu, Meemeistrid, Aeglane hetk OÜ, OleMari talu, Mahlametsa OÜ, Tädirutt Nokitseb OÜ, Energia talu, Ulge Talu, Langemaa OÜ, Siidrikoda OÜ(kaubamärgid Kodas ja Fibes), Piesta Kuusikaru talu, Valgejõe Veinivilla, Mardi talu.
Ettevõtjad said võimaluse soovi korral kõigepealt osaleda online õpitoas, et saada ülevaade nõustamisprotsessist ja teema olulisusest. Seejärel tegi nõustaja iga ettevõtte digileitavuse analüüsi ja aitas luua Google Business Profile konto (või konto olemasolul kontot korrastada/parendada).
Personaalse nõustamise käigus hinnati ettevõtja Google konto olukorda, sh anti hinnang konto toimivusele, vaadati üle konto aktiivsus, kontrolliti üle konto kuuluvus, analüüsiti ettevõtja kohta info leitavust / otsingumootorite seadistust ettevõtjapoolsetele teenustele / fotode kvaliteeti ja vastavust pakutavatele teenustele. Jälgiti külastaja teekonda ettevõtteni ja kaardistati selle kitsaskohad digileitavuse põhimõtteid silmas pidades. Vaadati üle GBP konto võimalused ja puudused, vajadusel seoti konto uuesti omanikuga ja seadistati ära puuduolevad funktsioonid. Lisaks toimus ettevõtja põhiselt teenuste sildistamine, vajadusel abistati teenuste nähtavuse suurendamisega jne.
Nõustaja andis ettevõtjale ka teadmisi konto edaspidiseks haldamiseks - lahtiolekuajad, eripakkumised, klientide poolt sisestatud fotod, tagasiside jne. Iga osalejaga jagati Google statistikat ettevõtte külastuste/otsingute kohta.
Tulemus: Ettevõtjad hindasid nõustamist väga kõrgelt (praktiliseks ja koheselt ellurakendatavaks ning kasulikuks) – ka need, kes seni olid ise oma kontoga tegelenud, kuid said nõustamise käigus uusi teadmisi, millele tähelepanu rohkem pöörata.
Lisaks paranes nõustamisel osalenud agroturismiettevõtete turismiteenuste leitavus ning põllumajandussektoris turismiteenust pakkuvad ettevõtted muutusid konkurentsivõimelisemaks Eesti turismiturul.

► Potentsiaalsetele maaelulaadi giididele korraldati kaks koolitust.
Koolituste eesmärk: Osaleja (agroturismi ettevõtja ja/või maaelu giid) on teadlik põllumajanduse, kohaliku toidu tootmise ja agroturismiga seotud teemadest ja suudavad seda infot külastajatele arusaadavalt edasi anda. Ettevõtja suudab informatiivselt ning atraktiivselt oma ettevõtet, tootmist ja teenuseid tutvustada ning maaelu giid oskab tutvustada paremini kohalikku piirkonda läbi maaelu ja põllumajanduse.

Esimene kohtumine toimus Energia Talu Viljandimaal 25.oktoobril 2023. Kohapeal räägiti sellest, kuidas külalistele maaelulaadi paremini tutvustada läbi lugude ja fakide. Ning sellest, mis võib huvitada külalist teisest külast, vallast, maakonnast, riigist. Lisaks toodi praktilis näiteid läbi giidi silmade. Toimusid arutelud. Koolituspäeva juhtis Anneli Kana (Giidide kutsekomisjoni liige, Harjumaa atesteeritud giid). Kogemusi jagasid Veronika Meibaum (Eesti Giidide Liidu juhatuse liige, Pärnumaa atesteeritud giid) ja Jaanika Toome (Viljandimaa atesteeritud giid, Kirglik Avastaja MTÜ).
Teine maaelulaadi giidide kokkusaamine toimus vebinarina 6.detsembril 2023. Siis oli teemaks kust leida ja kuidas kasutada uuemaid statistilisi näitajaid ja andmed Eesti kohta, sh maaelu ja põllumajanduse arvulised näitajad.
Vebinar on järelkuulatav siit!
Tulemus: Maaelulaadi giidi koolituste raames said teadlikuks maaelunüanssidest (maaelu ja põllumajanduse valdkonnas) vähemalt 20 potentsiaalset maaelulaadi giidi (sh agroturismiteenuse pakkumisega tegelevat ettevõtjat).
Loodame, et edaspidi annavad koolitatud nii sise- kui välisturistile ja põllumajanduse ning kohaliku toidu tootmisega mitte seotud kohalikele elanikele hea pildi maaelust (põllumajandus, toidutootmine ja maamajandus üldisemalt).
Eesti Maaturismi Ühing näeb jätkuvat vajadust leida vahendeid maaelugiidide jätkukoolitusteks, tehes koostööd Eesti Giidide Liiduga.


Projekti rahastas Regionaal ja Põllumajandusministeerium