Projekt BASCIL

Rahvusvaheline koostööprojekt "Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services" (BASCIL)

Projekti taust
Tegemist on rahvusvahelise projektiga, milles osaleb kokku 15 partnerit 8 riigist (Eesti, Läti Leedu, Poola, Saksa, Norra, Rootsi ja Soome). Eestist on projekti partneriteks Eesti Maaturismi Ühing ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.
Maapiirkonna väiketootjad on pandeemia tõttu kogenud tagasilööke majandustegevuses. Praegu seisavad toidutootjad silmitsi energiahindade tõusu ja inflatsiooni tõttu kasvavate tootmiskuludega. Kõik see on avaldanud tugevat mõju Läänemere piirkonna kohaliku toidusektori vastupanuvõimele.
Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) statistika järgi kasvab toiduturismi populaarsus maailmas kiiresti. Läänemere regioonis on ka kohalik elanikkond üha enam huvitatud kohalikust toorainest ja kohalikust toidust ning toiduturismist. Tõusva trendiga sammu pidamiseks oleks aga turgu märksa enamatele toiduturismi toodetele/teenustele. Euroopas on Läänemere piirkond toiduturismi sihtkohana veel vähetuntud. Toidutootjate aktiivne kaasamine turismisektorisse on suurepärane võimalus muuta piirkond külastajatele nähtavamaks ja atraktiivsemaks.

Projekti eesmärk
BASCIL projekti eesmärk on arendada maapiirkonna toiduturismi teenuseid Eestis ja teistes Läänemere piirkonna riikides. Parandada kohalike toidutootjate konkurentsivõimet läbi nende äritegevuse mitmekesistamise turismisektori valdkonnas.

Rahvusvaheline koostöö
Oluline on piirkonnast kokku koguda olemasolevad teadmised ja parimad kogemused ning neid analüüsida. Selle pinnalt luua jätkusuutlik ja terviklik mudel kohalike toidutootjate ja -võrgustike erinevate riskide maandamiseks Läänemere piirkonnas. Sarnaste probleemide käsitlemise ning erinevate võimaluste, tugevuste ja puudujääkide ühise analüüsimise kaudu tekib sünergia, mis võimaldab koostada sihtrühmadele ühise (kuid paindliku) lahenduse.

Projekti väljundid on vabalt kättesaadavad ja rakendatavad laiemale mitmekesistamisest huvitatud toidutootjate rühmale.
Igast riigist on projekti kaasatud pilootpiirkond/pilootvõrgustik. Eestist on kaasatud pilootpiirkonnana Jõgevamaa maitsed (kontaktisik Ülle Jukk) ja pilootvõrgustikuna Eesti Veinitee (kontaktisik Tiina Kuuler).

Projekti elluviimise periood 01.01.2023 – 31.12.2025
Projekti kogu eelarve (8 riiki, 15 partnerit) 3 388 965.55 EUR, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) toetus on 3 026 928.75 EUR.

Lisainfo:
Eesti Maaturismi Ühing, Katrin Papp, eesti@maaturism.ee 
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Helen Orutar, helen@epkk.ee